Klaasyfikacja roczna "Wędkarz Roku 2024" Koła PZW Zgorzelec

Klasyfikacja roczna

Powiadom znajomego:

Regulamin klasyfikacji

„WĘDKARZ ROKU”

w Kole PZW Zgorzelec

 

 1. Organizatorem klasyfikacji jest Zarząd Koła PZW Zgorzelec.
 2. Uczestnicy zdobywają punkty w zawodach wędkarskich zaliczanych do cyklu "Wędkarz Roku", ujętych w rocznym planie zawodów wędkarskich Koła (oznaczonych GPX).  
 3. Zwycięzcą rywalizacji zostaje wędkarz, który w ciągu roku zgromadził najmniejszą liczbę punktów.
 4. W rankingu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła PZW Zgorzelec którzy wykupili składki za bieżący rok.
 5. Klasyfikacja prowadzona jest w kategorii Senior i Junior
 6. Zasady punktacji zawodników:
  1. Każdy cykl zawodów liczony jest osobno, według stałej punktacji.
  2. Zawodnik, który zajął I miejsce otrzymuje 1 pkt, każde kolejne zajęte miejsce równie jest ilości otrzymanych punktów do klasyfikacji
  3. Za brak uczestnictwa w zawodach zawodnik otrzymuje ilość punktów równą ilości zawodników +jeden
  4. Za brak złowionych ryb lub dyskwalifikację zawodnik otrzymuje ilość punktów równą ilości zawodników którzy złowili rybę +jeden
  5. Wynik końcowy stanowi suma punktów zdobytych w poszczególnych zawodach. O zajętym miejscu decyduje najmniejsza liczba zdobytych punktów we wszystkich zawodach cyklu (mniejsza suma zdobytych punktów daje wyższe miejsce w konkursie)
  6. W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje łączna waga (masa) złowionych ryb. W przypadku równej wagi ryb zawodnicy otrzymują miejsce ex-aequo
 7. Do klasyfikacji końcowej na koniec sezonu nie będzie brany pod uwagę jeden najsłabszy wynik z całego cyklu zawodów.
 8. Zawody zaliczane do GPX rozgrywane są według Regulamin Zawodów Towarzyskich

w Kole PZW Zgorzelec oraz obowiązujących przepisów PZW i zezwolenia właściwego dla wód, na których są organizowane.

 1. Zawodnicy uczestnicząc w zawodach zaliczanych do cyklu Wędkarza Roku wyrażają zgodę na publikowanie swoich danych osobowych w klasyfikacji.
 2. Aktualny ranking współzawodnictwa, prowadzony na podstawie protokołów z zawodów jest publikowany na bieżąco na stronie internetowej Koła w zakładce „Wędkarz Roku”
 3. Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła na koniec sezonu.

Menu