Szkółka Wędkarska "ESOX-ZGORZELEC"

Powiadom znajomego:

 

Obraz zawierający clipart

Opis wygenerowany automatycznie

CELE DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ

„ESOX ZGORZELEC” PRZY KOLE PZW ZGORZELEC

     CELE NADRZĘDNE:

o   zapoznawanie młodzieży z zagadnieniami wędkarstwa rekreacyjnego i wyczynowego, propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu;

CELE PODSTAWOWE:

o   rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;

o   wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna;

o   uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;

o   zachęcanie młodzieży do aktywnej rekreacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas czynnego wypoczynku;

o   wdrażanie do przestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb;

o   utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą;

o   kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej;

o   wspólne wyprawy wędkarskie;

o   udział w zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie powiatu;

      FORMY:

część teoretyczna:

o   poznanie regulaminu amatorskiego połowu ryb (prawa i obowiązki wędkującego w wodach PZW, zasady wędkowania, zasady organizowania zawodów w wędkarstwie spławikowym i rzutowym łowienie ryb, kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW );

o   zapoznanie się z „ABC młodego wędkarza” (pierwsza wędka, rodzaje wędek, nęcenie, dodatkowe akcesoria, metody połowu ryb);

o   ekologia - (podstawy ekologii, ryby i ich środowisko, ichtiofauna słodkowodna Polski, ochrona środowiska wodnego);

o   etyka (podstawy etyki, etyka wędkarska, etyka ekologiczna wędkarza);

o   omówienie zagadnień „Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach” (porażenie piorunem, porażenie słoneczne, ukąszenia, utonięcia, złamania, zranienia, kleszcze); przypomnienie numerów telefonów alarmowych;

część praktyczna:

o   oglądanie filmów o tematyce wędkarskiej;

o   zajęcia warsztatowe przy sporządzeniu elementów zestawów do wędkowania, ćwiczenia w rzutach do celu, nauka węzłów;

o   zajęcia praktyczne nad zbiornikiem wodnym;

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁKI:

o   sport wędkarski jako forma aktywnego wypoczynku;

o   sportowa rywalizacja w czasie zawodów wędkarskich - poznanie i kształtowanie kultury i etyki wędkarskiej;

o   podnoszenie ekologicznej i zdrowotnej świadomości - działanie na rzecz ochrony przyrody;

o   edukacja na rzecz biotopu - obcowanie z przyrodą;

o   spędzanie w zorganizowany sposób czasu wolnego;

o   tolerancja i życzliwość.

 

Menu